VELKOMMEN!

I Den Mobile Musikskole beskæftiger jeg mig med skræddersyede rytmikforløb, for børn og voksne i vuggestuer og dagpleje. Derudover tilbyder jeg efteruddannelseskurser for personale i rytmik og trommer.


Om mig


Jeg har i mange skønne år arbejdet med børn i både vuggestue, børnehave, skole og ungdomsuddannelse, hvor sang, musik  - leg og bevægelse var de områder, jeg havde den glæde at  fordybe og specialisere mig i.

Gennem en 6-årig periode har jeg undervist faste ugentlige hold i rytmik for dagplejere med børn – samt løst forskellige konsulent- og undervisningsopgaver indenfor rytmik, leg og bevægelse for både børn, forældre og personale i vuggestuer og børnehaver. Endvidere har jeg undervist private hold i babyrytmik.

 

Som underviser vægter jeg selv at uddanne og efteruddanne mig løbende. Udover et væld af kortere kurser indenfor fagområderne musik, dans og drama og bevægelsehar jeg taget følgende uddannelser:

Vends Motorik- og Naturskole 2015: Uddannet som Motorikassistent v. Anne og Mads Brodersen.

Rytmisk Musikkonservatorium 2010: Efteruddannelsen i musik, leg og bevægelse for førskolebørn v. Lotte Kærså og Kirstin Lundblad.

Folkesundhed København/DGI 2007: Bevægelseskonsulent. 

Rytmisk Center 2005: Gøsselskolen – Gøsselpædagog (musik– og bevægelsespædagog). Afsluttede med projektet: ”Gøssel, krop og læreplaner”.

Københavns Socialpædagogiske Seminarium 1999: Pædagogisk grunduddannelse, hvor jeg afsluttede med temaprojektet: ”Rytmikken som katalysator for barnets personlighedsudvikling”.

Instituttet for Rytmik 1989 -1991: studier – eksamen i en række fag bl.a rytmik for mindre børn.

Udtalelser


Takket være Lone udgør rytmik i dag en meget vigtig del af institutionens daglige arbejde med børnene. Vi arbejder 2-3 gange om ugen med rytmik med børnene opdelt i tre aldersgrupper: 3-årige, 4-årige og “store” børn. Indholdet er tilpasset barnets alder og evner.

Samira Tartic, Pædagogisk assistent i Børnehuset Ringertoften


Undervisningen bærer præg af engagement, smittende humør, glæde, faglighed og en altid veloplagt underviser. Hun er altid i stand til at fange børnene, der hvor de er. Samarbejdet med os har fungeret upåklageligt, med aftaler der holder.

Ulla Thuesen Hansen, leder af dagplejen i Brønshøj-Vanløse